Persona que exerceix un art manual. Relatiu o pertanyent a l’artesà o a l’artesania.

Vocació

Un artesà treballa per vocació, estimem allò que fem més enllà del negoci

Know How

Ser artesà requereix molta experiència, voluntat i exigència.

Tradició

Pretenem ser un apropament de l'herència culinària de la nostra terra.