MORROFÍ
Origen: Catalunya
Raça: Duroc Landrance + Duroc = Morrofí
Alimentació: moresc, ordi, blat, proteïnes de soja i pèsol
Qualitat: El tipus d’alimentació i genètica propicia que la seva carn sigui d’una qualitat especial, oferint un aroma i una melositat característica.

IBÈRITA
Origen: Salamanca
Raça: Ibèric + Ibèric Duroc = IBERITA
Alimentació: moresc, ordi, blat, soja i llegum
Qualitat: El tipus d’alimentació, la genètica i al ser enceball de camp ibèric, atorguen una qualitat i benestar animal extraordinari.

Carbonera
Procedència: Catalunya
Raça:
Alimentació:
Altres:

Guirigall
Procedència: Catalunya
Raça:
Alimentació:
Altres:

Delcau
Procedència: Catalunya
Raça:
Alimentació:
Altres: